Skip to main content

Iklan Jawatan Provost Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Kampus Cawangan Pagoh


Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti ingin mempelawa calon-calon DALAMAN berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan PROVOST UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH. Maklumat jawatan adalah seperti berikut:

1.

JAWATAN

:

Provost UTHM Kampus Cawangan Pagoh

2.

TEMPOH LANTIKAN

:

Tiga (3) Tahun (Tertakluk kepada keputusan Lembaga Pengarah Universiti)

3.

GRED KESETARAAN

:

Jusa B

4.

KRITERIA PEMILIHAN:

4.1           Pengalaman

Pernah mengetuai Jabatan / Bahagian penting di Universiti dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pengurusan, pentadbiran dan akademik sekurang-kurangnya 10 tahun.

4.2          Kebolehan Memimpin dan Mengurus

Mempunyai “people skill” yang boleh menerajui transformasi, mempunyai gagasan, visi dan misi selaras “core business” Universiti serta mampu menggerakkan komuniti kampus ke arah budaya kerja cemerlang.

4.3           Reputasi

Menjadi “role model” kepada semua peringkat staf, selain mempunyai pengalaman dan rekod serta reputasi yang baik, disanjung serta dihormati oleh masyarakat dalam dan luar kampus.

4.4           Kemahiran Komunikasi dan Interpersonal Yang Mantap

Mempunyai kemahiran komunikasi dan interpersonal yang mantap, seorang yang berwibawa, berkarisma, bersahsiah tinggi, team player, serta mempunyai motivasi dalaman untuk memacu kecemerlangan jabatan yang dipimpin. Seorang yang beretika, berintegriti, patriotik dan bermotivasi tinggi.

4.5          Pengurusan Perubahan dan Risiko

Berusaha menguruskan perubahan dalam organisasi secara berkesan dengan menggunakan segala sumber dan keupayaan sedia ada. Berusaha mengurangkan risiko dalam setiap hasil kerja yang dilaksanakan melalui aktiviti pengurusan risiko.

5.

BIDANG TUGAS

Melaksanakan tugas sebagai Provost UTHM Kampus Cawangan Pagoh dan hendaklah menjadi Pegawai Pentadbiran dan Pegawai Akademik utama Kampus Cawangan Pagoh serta melaksanakan fungsinya dan menunaikan kewajipannya di bawah arahan dan kawalan Naib Canselor.

6.

CARA MEMOHON

Permohonan bagi jawatan Provost UTHM Kampus Cawangan Pagoh boleh mengemukakan permohonan dengan menyertakan maklumat seperti berikut:

i.               Surat permohonan;

ii.              Curriculum Vitae (CV) yang lengkap dan terkini beserta gambar ukuran passport, salinan sijil akademik dan lain-lain dokumen sokongan

(CV lengkap adalah merangkumi latar belakang peribadi, latar belakang pendidikan dan kerjaya, anugerah dan hadiah yang diterima, sumbangan-sumbangan besar kepada pembangunan Universiti dan Negara perlu disertakan bersama)

iii.             Key Performance Indicators (KPI) dan ringkasan mengenai perancangan sekiranya dilantik sebagai Provost UTHM Kampus Cawangan Pagoh;

7.

CATATAN TAMBAHAN

i.              Calon-calon yang berkelayakan dan memenuhi kriteria sahaja yang akan disaring untuk disenarai pendek dan dipanggil temuduga.

ii.             Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh iklan jawatan ditutup hendaklah dianggap tidak berjaya.

8.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Puan Shereen Sabrina binti Abd. Shukor Pengarah Bahagian Pengurusan Organisasi Pejabat Pendaftar

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia No. Telefon     : 07-453 7125

E-mel               :

9.

Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada:

PENDAFTAR
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400, Parit Raja,
Batu Pahat
Johor Darul Takzim

No. Telefon : 07-4537100 / 07-4537103
No. Faks       : 07-4536337

10.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 10 JUN 2023 (SABTU)

11.

Proses pemilihan akan dilaksanakan secara terbuka di mana pihak Universiti boleh mencalonkan mana-mana calon yang dirasakan sesuai untuk pertimbangan Jawatankuasa Pemilih.

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline